PFA sau SRL in 2016?

January 6, 2016by Ioana Nistor0
PFA-sau-SRL-4.jpg

Avand in vedere modificarile recente aduse de noul cod fiscal asupra modului si cotelor de impozitare a SRL-urilor platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor si a Persoanelor Fizice Autorizate, se pune problema daca suspendarea sau incetarea activitatii de PFA si infiintarea de microintreprinderi reprezinta o solutie viabila sau nu.

Vom prezenta in cele ce urmeaza avantajele si dezavantajele acestor forme de organizare, urmand sa decideti ce sistem vi se potriveste cel mai bine.

I) Forma de organizare PFA( inclusiv intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, profesii liberale).

Incepand cu 1 ianuarie 2016, PFA-urile datoreaza obligatoriu la buget si CAS de 10,5% sau 26,3%( conform optiunii acestora), aplicat la venitul net obtinut (venituri – cheltuieli), chiar daca obtin in paralel si venituri din salarii. In 2015, daca persoana titulara a activitatii PFA realiza si venituri din salarii, nu datora CAS pentru veniturile realizate de PFA.

Astfel, un PFA va plati in 2016 urmatoarele contributii:

 • Impozit pe venit: 16%- aplicat la venitul net anual obtinut.
 • CASS( contribuție la sănătate)de 5,5%, aplicat la o baza de calcul reprezentata de venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale (diferența dintre totalul veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale).
 • CAS( contributia la pensie) de 10,5% sau 26,3%( conform optiunii contribuabilului, caz in care se va realiza stagiul de cotizare complet), aplicata la venitului net obţinut, şi nu la o bază de calcul aleasă de contribuabil, aşa cum s-a întâmplat până la finalul anului 2015 in cazul PFA-urilor care nu obtineau venituri din alte surse. Acest venit nu poate fi mai mic de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Important! Prima cotă, cea de 10,5%, nu asigură un stagiu complet de cotizare pentru pensie, ci doar o treime din acesta.  În cazul în care PFA-urile vor dori să beneficieze de o pensie întreagă, atunci vor putea opta să achite cota de 26,3%, care conține și contribuția angajatorului, de 15,8%.

De reținut! Potrivit noului Cod fiscal, opțiunea privind cota integrală sau cota individuală este obligatorie pentru întreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea plăților anticipate. Mai mult, dacă contribuabilul nu solicită revenirea la cota individuală prin depunerea formularului 600 până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se dorește modificarea, atunci se consideră reînnoită opțiunea privind cota integrală.

În cazul PFA-urilor impozitate la norma de venit, baza de calcul a contributiilor mai sus mentionte nu este venitul net, ci valoarea anuală a normei de venit,

Un aspect important care trebuie mentionat este acela ca functionand ca PFA, banii obtinuti din activitate sunt ai dumneavostra(titularul PFA-ului), se pot utiliza oricand in cursul anului, iar contributiile sociale suportate (la pensii si sanatate) va asigura statutul de persoana asigurata in sistemul public de sanatate si de pensii.

Ce avem de facut?

 1. Depunerea formularului 600Declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

Contribuabilii care au desfășurat activitatea în anul anterior vor depune declarația privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii anual, până la 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plăți anticipate cu titlu de contribuții sociale de asigurări sociale.

Cei care vor începe o activitate în cursul anului, vor depune declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, și nu în 15 zile de la înființare, precum se întâmplă în 2015.

      2. Depunerea formularului 220Declarație privind venitul estimat/norma de venit”, pana in 25 mai a anului curent daca:

– in anul anterior s-au realizat pierderi;
– in anul anterior s-au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal;
– se estimează ca se vor realiza venituri care diferă cu 20% fata de anul precedent.

II) Forma de organizare SRL, platitoare de impozit pe venitul mirointreprinderilor.

 1. Ce sunt microintreprinderile?

Codul fiscal valabil in 2015 stabilea ca o microintreprindere este o persoana juridica care indeplineste cumulativ mai multe conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 • realizeaza venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital sau in domeniile jocurilor de noroc;
 • realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
 • realizeaza venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro;
 • capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale,
 • nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti.

Legea 227/2015 privind noul cod fiscal valabil in 2016 mentine conditiile de mai sus, cu o singura diferenta: se majoreaza plafonul de venituri pana la care o entitate poate fuctiona ca si microintreprindere de la 65.000 EUR la 100.000 EUR.

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 EUR/100.000 EUR din 2016 sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, atunci aceasta va plati impozit de profit de 16%.

 1. Cum se impoziteaza microintreprinderile?

Pana la sfarsitul anului 2015, microintreprinderile datorau un impozit de 3% din veniturile obtinute, fara alte conditii sau criterii de indeplinit.
Începând cu 1 ianuarie 2016, vor exista mai multe cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați. Mai precis, microîntreprinderilor le va fi aplicată o cotă de impozitare cuprinsă între 1% şi 3%, în funcţie de existenţa angajaţilor şi numărul acestora, după cum urmează:

Cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel puţin doi salariați;
-Cotă de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur angajat;
-Cotă de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea niciun salariat.

 1. Particularitati ale entitatilor organizate ca si SRL-uri:

Trebuie precizat ca, pe perioada anului, asociatii NU au voie sa utilizeze banii societatii in scopuri personale. Dupa aprobarea situatiilor financiare, acestia pot repartiza profitul la dividende, suportand un impozit de 5%( diminuat de la 16% in 2015) din suma repartizata.
Urmeaza ca de la 1 ianuarie 2017, la repartizarea dividendelor, pe laga impozitul pe dividende de 5% sa se plateasca si contributia la sanatate de 5,5%, chiar daca beneficiarul este salariat sau obtine si alte venituri.

Asa cum am mai mentionat, daca prin activitatea desfasurata de dvs realizati venituri anuale mai mari de 100.000 euro, plafonul in lei fiind stabilit utilizand cursul de schimb de la sfarsitul anului precedent, atunci NU puteti fi microintreprindere (firmele care depasesc acest plafon datoreaza un impozit de 16% din profitul obtinut, neexistand diferente majore intre o astfel de firma si un PFA, din punct de vedere al regimului de impozitare).

Alte informatii utile la fundamentarea calculelor:

Salariul minim brut pe tara valabil la 1 ianuarie 2016 este 1050 RON. Total contributii suportate de angajat si angajator aferente salariului minim sunt de 513 RON/luna. Salariul minim net aferent, pentru un angajat fara persoane in intretinere este de 777 RON.

Incepand cu 1 mai 2016 salariul minim brut pe tara va creste la 1250 RON. Total contributii( angajat si angajator) vor fi 623 RON. Salariul minim net aferent va fi 912 RON.

In concluzie, decizia de continuare/incepere a unei activitati ca si PFA trebuie bine fundamentata luand in considerare toate aspectele mentionate mai sus. Este recomandat un calcul comparativ de rentabilitate pornind de la veniturile si cheltuielile estimate, numarul de angajati, posibilitatea de a derula activitatea prin impozitare cu norma de venit, etc. In aparenta, avantajul major al SRL-urilor microintreprinderi este cota de impozitare de maxim 3% aplicata asupra cifrei de afaceri, fata de contributiile datorate de PFA in valoare de minim 32% aplicate la venitul net sau norma de venit. La toate acestea se adauga insa dezavantajul de a nu putea beneficia de banii generati din afacere decat dupa incheierea anului financiar, aprobarea bilantului, repartizarea profitului si plata impozitului pe dividende.

Dacă aveți nevoie de consulanță în activitatea financiar-contabilă pe care o desfășurați ne puteți contacta la numarul de telefon 0723572677 sau pe email: office@smart-financial.ro.

Echipa Smart Financial Team SRL

06.01.2016

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *