January 2016 - Smart Financial Team

January 18, 2016
model-imagine-blog-1.jpg

Pentru cei care isi doresc o afacere proprie, am sintetizat in acest articol pasii care trebuie parcursi pentru infiintarea unei societati comerciale. Daca nu aveti timpul necesar sau nu doriti sa luati contact direct cu toata birocratia, va invitam sa ne contactati pentru a prelua noi activitatile necesare acestui demers. Veti avea firma dumneavoastra in maxim 4 zile, fara drumuri la institutii si fara batai de cap.

Iata care sunt etapele pe care trebuie sa le parcurgeti pentru a avea propria afacere:

 1. Rezervarea denumirii firmei

Primul pas il reprezinta verificarea şi rezervarea denumirii firmei. Acesta se realizează inainte de intocmirea actelor constitutive, la Oficiul Registului Comertului. Rezervarea firmei este valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data înregistrării cererii, iar costul la aceasta data este de 72 RON.

Chiar daca v-ati decis asupra denumirii viitoarei societati, va recomandam sa aveti inca cel putin doua variante, deoarece rezervarile sunt la nivel national si s-ar putea ca denumirea sa fie deja alocata unei alte societati.

O verificare prealabila a disponibilitatii numelui de firma se poate face pe site-ul oficial al Registrului Comertului: http://recom.onrc.ro.

 1. Stabilirea obiectului de activitate

Alegerea obiectului de activitate se face conform clasificarii CAEN (http://listafirme.onrc.ro/obco.htm).

Chiar daca de la inceput doriti sa va indreptati catre o anumita activitate, va recomandam introducerea in actul constitutiv a tuturor codurilor CAEN care nu au statut special, urmand sa activati doar cele necesare pentru activitatea vizata. Astfel, costurile pentru modificarea sau activarea ulterioara a altor obiecte de activitate sunt mai mici iar termenul mult redus. Daca alegeti doar un numar limitat de coduri CAEN iar ulterior decideti sa schimbati obiectul de activitate, va trebui sa reluati formalitatile, iar costurile si timpul de solutionare vor fi mai mari.

 1. Stabilirea sediului social

Pentru sediul social este nevoie de un contract de comodat sau de inchiriere incheiat intre proprietarul spatiului si firma. Proprietarul poate fi unul dintre asociati, administrator sau terte persoane. Daca spațiul ce urmează a fi folosit drept sediu nu este de tip comercial, ci rezidențial, se va semna de catre vecinii cu care exista pereti comuni un acord prin care acestia consimt la folosirea imobilului drept sediu social. Dacă la această locație mai este înregistrată o alta societate, atunci proprietarul sau administratorul noii societati vor trebui sa pregateasca o declarație pe proprie răspundere din care sa reiasa că sunt îndeplinite condițiile pentru functionarea in aceeasi locatie a ambelor societati.
Dacă proprietarul sediului social este o persoana fizica, aceasta are obligatia de a inregistra contractul de inchiriere la Administratia Finantelor Publice si de a va comunica un exemplar al contractului cu dovada inregistrarii. În lipsa acestei dovezi, nu se va accepta de către judecătorul delegat de la Registrul Comerțului înregistrarea firmei.

 1. Actul Constitutiv

Pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata in vederea efectuarii de acte de comert se incheie un act constitutiv. Acesta trebuie sa contina, in mod obligatoriu:

 • obiectul principal de activitate
 • obiecte secundare de activitate (daca exista)
 • denumirea firmei (inclusiv numarul rezervarii de la O.N.R.C.)
 • numele asociatilor si aportul la capitalul social al fiecaruia
 • numele administratorului, perioada mandatului si limitele de delegare. Daca administrarea nu este realizată de către terțe persoane special contractate pentru aceasta funcție, atunci recomandăm a se  menționa că administratorii dețin individual puteri depline de reprezentare și administrare.

Asociatii si administratorii vor da “Declaratia pe propria raspundere”, din care sa rezulte ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc condiţiile legale pentru detinerea acestor calitati. Este obligatoriu ca in declaratia respectiva sa se faca referire la art.169 alin.10 din Legea 85/2014, privind inexistenta unei hotarari de atragere a raspunderii patrimoniale, conform procedurii insolventei.

De asemenea, daca se doreste infiintarea unei societati cu asociat unic, acesta trebuie sa dea si o declaratie ca nu detine calitatea de asociat unic intr-o alta societate cu raspundere limitata.

 1. Depunerea capitalului social la banca

Capitalul social se depune la banca intr-un cont special de “capital social” pentru care exista formulare tipizate, iar angajatii bancii ar trebui sa stie sa va indrume cu privire la acesta.
De regula, acest cont are un statut special (la acesta nefiind percepute comisioane lunare sau oferite dobanzi). Banca va va furniza documentele necesare pasilor ulteriori (de exemplu: chitanta pentru banii depusi, extras de cont, etc). Capital minim pentru SRL: 200 RON.

 1. Specimenul de semnatura

Persoana care va fi numita administrator in firma se va deplasa personal la un Notar Public pentru a da Specimenul de semnatura, care va fi depus ulterior la dosarul pentru infiintarea firmei. Cost aproximativ: 50 RON.

 1. Depunerea actelor si inregistrarea la Registrul Comertului

Cand dosarul este complet, acesta se depune la Registrul Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza se va afla sediul societatii, pentru efectuarea inmatricularii societatii. Aici sunt completate formularele tip O.N.R.C., care vor fi anexate la dosar: Cerere, Declaratie pe proprie raspundere, Anexa- Vector Fiscal.

Judecatorul delegat de Tribunal verifica legalitatea actelor depuse si dispune autorizarea inmatricularii societatii. Se transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei incheierea judecatorului delegat.   După înregistrarea dosarului la Registrul comerțului, în mod normal, durează 3 zile pană se pot ridica documentele de constituire.

Taxele percepute de Registrul Comerțului pentru înființarea unei companii sunt de aproximativ 500 – 600  lei.

 1. Ridicare acte

Registrul Comertului va elibera urmatoarele acte care vor atesta infiintarea firmei dumneavoastra:

 • Certificatul de inregistrare al firmei la Registrul Comertului.
 • Hotararea tribunalului de pe langa Oficiul National al Registrului Comertului de infiintare a societatii.
 • Certificatul constatator
 1. Etape ulterioare:

Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii impreuna cu copiile documentelor de infiintare eliberate de Registrul Comertului.

Daca se doreste inregistrarea firmei in scopuri de TVA de la infiintare, concomitent cu declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara un alt dosar, care va cuprinde Declaratia 088 si anexe. Mentionam ca firmele care doresc sa faca achizitii intracomunitare de servicii sau de marfuri peste plafonul de 10.000 EUR (anual) sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA inainte de realizarea acestor operatiuni si, de asemenea, sa se inregistreze si in Registrul Operatorilor Intracomunitari.

Pentru ca dorim sa va sunstinem la inceput de drum firma noastra asigura consultanta, suport tehnic si operational pentru realizarea tuturor acestor etape premergatoare derularii activitatii dumneavoastra.

Contactati-ne la: 0723572677 sau office@smart-financial.ro

Mai multe detalii click aici.

 


January 6, 2016
PFA-sau-SRL-4.jpg

Avand in vedere modificarile recente aduse de noul cod fiscal asupra modului si cotelor de impozitare a SRL-urilor platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor si a Persoanelor Fizice Autorizate, se pune problema daca suspendarea sau incetarea activitatii de PFA si infiintarea de microintreprinderi reprezinta o solutie viabila sau nu.

Vom prezenta in cele ce urmeaza avantajele si dezavantajele acestor forme de organizare, urmand sa decideti ce sistem vi se potriveste cel mai bine.

I) Forma de organizare PFA( inclusiv intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, profesii liberale).

Incepand cu 1 ianuarie 2016, PFA-urile datoreaza obligatoriu la buget si CAS de 10,5% sau 26,3%( conform optiunii acestora), aplicat la venitul net obtinut (venituri – cheltuieli), chiar daca obtin in paralel si venituri din salarii. In 2015, daca persoana titulara a activitatii PFA realiza si venituri din salarii, nu datora CAS pentru veniturile realizate de PFA.

Astfel, un PFA va plati in 2016 urmatoarele contributii:

 • Impozit pe venit: 16%- aplicat la venitul net anual obtinut.
 • CASS( contribuție la sănătate)de 5,5%, aplicat la o baza de calcul reprezentata de venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale (diferența dintre totalul veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale).
 • CAS( contributia la pensie) de 10,5% sau 26,3%( conform optiunii contribuabilului, caz in care se va realiza stagiul de cotizare complet), aplicata la venitului net obţinut, şi nu la o bază de calcul aleasă de contribuabil, aşa cum s-a întâmplat până la finalul anului 2015 in cazul PFA-urilor care nu obtineau venituri din alte surse. Acest venit nu poate fi mai mic de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Important! Prima cotă, cea de 10,5%, nu asigură un stagiu complet de cotizare pentru pensie, ci doar o treime din acesta.  În cazul în care PFA-urile vor dori să beneficieze de o pensie întreagă, atunci vor putea opta să achite cota de 26,3%, care conține și contribuția angajatorului, de 15,8%.

De reținut! Potrivit noului Cod fiscal, opțiunea privind cota integrală sau cota individuală este obligatorie pentru întreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea plăților anticipate. Mai mult, dacă contribuabilul nu solicită revenirea la cota individuală prin depunerea formularului 600 până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se dorește modificarea, atunci se consideră reînnoită opțiunea privind cota integrală.

În cazul PFA-urilor impozitate la norma de venit, baza de calcul a contributiilor mai sus mentionte nu este venitul net, ci valoarea anuală a normei de venit,

Un aspect important care trebuie mentionat este acela ca functionand ca PFA, banii obtinuti din activitate sunt ai dumneavostra(titularul PFA-ului), se pot utiliza oricand in cursul anului, iar contributiile sociale suportate (la pensii si sanatate) va asigura statutul de persoana asigurata in sistemul public de sanatate si de pensii.

Ce avem de facut?

 1. Depunerea formularului 600Declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

Contribuabilii care au desfășurat activitatea în anul anterior vor depune declarația privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii anual, până la 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plăți anticipate cu titlu de contribuții sociale de asigurări sociale.

Cei care vor începe o activitate în cursul anului, vor depune declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, și nu în 15 zile de la înființare, precum se întâmplă în 2015.

      2. Depunerea formularului 220Declarație privind venitul estimat/norma de venit”, pana in 25 mai a anului curent daca:

– in anul anterior s-au realizat pierderi;
– in anul anterior s-au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal;
– se estimează ca se vor realiza venituri care diferă cu 20% fata de anul precedent.

II) Forma de organizare SRL, platitoare de impozit pe venitul mirointreprinderilor.

 1. Ce sunt microintreprinderile?

Codul fiscal valabil in 2015 stabilea ca o microintreprindere este o persoana juridica care indeplineste cumulativ mai multe conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 • realizeaza venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital sau in domeniile jocurilor de noroc;
 • realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
 • realizeaza venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro;
 • capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale,
 • nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti.

Legea 227/2015 privind noul cod fiscal valabil in 2016 mentine conditiile de mai sus, cu o singura diferenta: se majoreaza plafonul de venituri pana la care o entitate poate fuctiona ca si microintreprindere de la 65.000 EUR la 100.000 EUR.

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 EUR/100.000 EUR din 2016 sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, atunci aceasta va plati impozit de profit de 16%.

 1. Cum se impoziteaza microintreprinderile?

Pana la sfarsitul anului 2015, microintreprinderile datorau un impozit de 3% din veniturile obtinute, fara alte conditii sau criterii de indeplinit.
Începând cu 1 ianuarie 2016, vor exista mai multe cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați. Mai precis, microîntreprinderilor le va fi aplicată o cotă de impozitare cuprinsă între 1% şi 3%, în funcţie de existenţa angajaţilor şi numărul acestora, după cum urmează:

Cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel puţin doi salariați;
-Cotă de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur angajat;
-Cotă de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea niciun salariat.

 1. Particularitati ale entitatilor organizate ca si SRL-uri:

Trebuie precizat ca, pe perioada anului, asociatii NU au voie sa utilizeze banii societatii in scopuri personale. Dupa aprobarea situatiilor financiare, acestia pot repartiza profitul la dividende, suportand un impozit de 5%( diminuat de la 16% in 2015) din suma repartizata.
Urmeaza ca de la 1 ianuarie 2017, la repartizarea dividendelor, pe laga impozitul pe dividende de 5% sa se plateasca si contributia la sanatate de 5,5%, chiar daca beneficiarul este salariat sau obtine si alte venituri.

Asa cum am mai mentionat, daca prin activitatea desfasurata de dvs realizati venituri anuale mai mari de 100.000 euro, plafonul in lei fiind stabilit utilizand cursul de schimb de la sfarsitul anului precedent, atunci NU puteti fi microintreprindere (firmele care depasesc acest plafon datoreaza un impozit de 16% din profitul obtinut, neexistand diferente majore intre o astfel de firma si un PFA, din punct de vedere al regimului de impozitare).

Alte informatii utile la fundamentarea calculelor:

Salariul minim brut pe tara valabil la 1 ianuarie 2016 este 1050 RON. Total contributii suportate de angajat si angajator aferente salariului minim sunt de 513 RON/luna. Salariul minim net aferent, pentru un angajat fara persoane in intretinere este de 777 RON.

Incepand cu 1 mai 2016 salariul minim brut pe tara va creste la 1250 RON. Total contributii( angajat si angajator) vor fi 623 RON. Salariul minim net aferent va fi 912 RON.

In concluzie, decizia de continuare/incepere a unei activitati ca si PFA trebuie bine fundamentata luand in considerare toate aspectele mentionate mai sus. Este recomandat un calcul comparativ de rentabilitate pornind de la veniturile si cheltuielile estimate, numarul de angajati, posibilitatea de a derula activitatea prin impozitare cu norma de venit, etc. In aparenta, avantajul major al SRL-urilor microintreprinderi este cota de impozitare de maxim 3% aplicata asupra cifrei de afaceri, fata de contributiile datorate de PFA in valoare de minim 32% aplicate la venitul net sau norma de venit. La toate acestea se adauga insa dezavantajul de a nu putea beneficia de banii generati din afacere decat dupa incheierea anului financiar, aprobarea bilantului, repartizarea profitului si plata impozitului pe dividende.

Dacă aveți nevoie de consulanță în activitatea financiar-contabilă pe care o desfășurați ne puteți contacta la numarul de telefon 0723572677 sau pe email: office@smart-financial.ro.

Echipa Smart Financial Team SRL

06.01.2016