September 2015 - Smart Financial Team

September 8, 2015
persoane-in-intretinere-3.jpg

 

Vom sintetiza in cele ce urmeaza informatiile esentiale referitor la deducerile suplimentare acordate salariatilor pentru persoanele aflate in intretinerea lor, conditiile pe care o persoana trebuie sa le indeplineasca pentru a putea fi in intretinerea unui contribuabil, diferenta intre conceptul de intretinut si cel de coasigurat.

Identificarea persoanelor fizice aflate in intretinerea unui salariat are relevanta la determinarea impozitului pe salarii la functia de baza, salariatul beneficiind, pentru diminuarea venitului supus impozitului pe salarii, de o suma sub forma deducerii personale acordata in functie de numarul acestor persoane aflate in intretinerea sa.

Salariatul are dreptul de a avea persoane în intretinere si coasigurati, numai la locul de munca unde isi desfoasara functia de baza, indiferent de faptul ca este angajat cu norma partiala sau cu norma intreaga.
Temeiul legal il reprezinta art. 77 cu normele metodologice aferente, din Codul fiscal.

A) INTRETINUTI:

Pentru ca o persoana sa fie in intretinerea salariatului, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ trei conditii:

 1. Sa existe o legatura de rudenie intre contribuabil si persoana aflata in intretinere:

Pot fi in intretinerea salariatului urmatoarele persoane care pot avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul:

– sotul sau sotia salariatului;
– copiii

– rudele salariatului, pana la gradul al doilea inclusiv (parinti, bunici, frati/surori, nepoti (copiii copiilor contribuabilului)).
– rudele sotului sau sotiei salariatului, pana la gradul al doilea inclusiv.

  2. Persoanele intretinute sa nu obtina venituri lunare mai mari de 300 lei

a) în cazul în care persoana aflată în întreţinere realizează venituri lunare de natura pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor şi altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana întreţinută rezultă din însumarea tuturor drepturilor de această natură realizate într-o lună;

b) în cazul în care venitul este realizat sub formă de câştiguri la jocuri de noroc, premii la diverse competiţii, dividende, dobânzi şi altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana fizică aflată în întreţinere se determină prin împărţirea venitului realizat la numărul de luni rămase până la sfârşitul anului, exclusiv luna de realizare a venitului;

c) în cazul în care persoana întreţinută realizează atât venituri lunare, cât şi aleatorii, venitul lunar se determină prin însumarea acestor venituri.

  3. Persoanele intretinute sa nu detina in proprietate terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane;

Nivelul deducerii personale va fi stabilita in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere si de veniturile salariatului.

Obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala este in sarcina angajatorului, la functia de baza, pe baza documentelor prezentate de salariat.

Analizam pe rand situatiile posibile, in functie de tipul persoanei intretinute:

 • Sotul sau sotia salariatului
  Dreptul la deducere personala pentru sotul sau sotia aflata in intretinere se acorda daca este indeplinita conditia privind veniturile realizate( sub 300 RON lunar- Adeverinta Finante) si daca sotul/sotia nu detine in proprietate terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane( Adeverinta de la Primarie);
 • Copiii minori ai salariatului
  Copiii minori sunt considerati intotdeauna intretinuti, indiferent de suma veniturilor impozabile si neimpozabile pe care le pot realiza. Copilul minor cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, devine la randul lui contribuabil si beneficiaza de deducere personala la randul lui, situatie in care parintii nu mai au dreptul la deducerea personala, pe considerentul acordarii o singura data. Aceasta reprezinta singura exceptie de la regula potrivit careia copii minori sunt in intretinere indiferent de suma veniturilor realizate. Copiii minori ai salariatului sunt in intretinerea acestuia, chiar daca:
  – se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala,
  – se afla in unitati de invatamant, inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati.
  Eventualele venituri obtinute de copilul minor nu se au in vedere la incadrarea in venitul de 300 lei lunar.  Potrivit normelor metodologice de aplicare a art. 77 din Codul fiscal, deducerea personala pentru copiii minori se poate acorda fiecaruia dintre parinti.

Nu beneficiaza de deducere personala pentru copiii aflati in intretinere:
– parintii ai caror copii sunt dati in plasament sau incredintati unei familii ori persoane;
– parintii copiilor incredintati unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, in cazul in care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau sunt decazuti din drepturile parintesti.

 • Copiii majori ai salariatului:
  Copiii majori sunt rude de gradul I cu contribuabilul sau cu sotul/sotia acestuia. Pentru acestia trebuie verificat daca suma veniturilor lunare (impozabile, neimpozabile) se incadreaza sub plafonul lunar de 300 lei lunar. Sunt considerate persoane aflate in intretinere militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile, peste varsta de 18 ani, daca veniturile obtinute sunt mai mici sau egale cu 300 lei lunar. In situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii majori aflati in intretinere, acestia vor fi preluati in intretinerea unuia dintre parinti, conform intelegerii dintre parti. Contribuabilul va prezenta platitorului de venit fie o declaratie pe propria raspundere din partea sotului/sotiei, fie o adeverinta emisa de platitorul de venit al acestuia, din care sa rezulte numarul si identitatea copiilor care sunt preluati in intretinerea sotului/sotiei.
 • Alti membri de familie, rude ale salariatului sau ale sotului sau sotiei acestuia pana la gradul al doilea de rudenie inclusiv.

Acestia vor fi in intretinere indiferent daca locuiesc sau nu impreuna cu persoana supusa impozitarii. In aceasta situatie, este necesara verificarea sumei lunare a veniturilor impozabile sau neimpozabile care trebuie sa se situeze sub plafon. Daca venitul unei astfel de persoane depaseste plafonul deducerii personale, contribuabilul nu va beneficia de deducerea personala pentru persoane in intretinere.

Nu sunt considerate persoane in intretinerea unui salariat:

 • persoanele fizice care respecta legatura de rudenie/afiliatie, dar care nu se incadreaza in plafonul de venit lunar realizat de 300 lei lunar sau care se afla in intretinerea altcuiva sau detin in proprietate terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane.
 • persoanele majore condamnate, care executa pedepse privative de libertate;
 • copilul minor cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii;

La dosarul de personal al contribuabilului trebuie sa existe Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere, cu exceptia copilului minor, (deci si pentru copii cu elevi sau studenti peste 18 ani), trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

 • datele de identificare a persoanei aflate in intretinere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
 • datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
 • acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere;
 • nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere, inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute;
 • angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat;
 • adeverinta de la scoala sau de la facultate care se reinnoieste anual.

 

 • B) COASIGURATI:

In conformitate cu prevederile art. 213 alin. (1) lit.b) teza a doua din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de asigurare medicala de sanatate fara plata contributiei sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
Prin urmare, dobandirea calitatii de coasigurat (de ex. mama), salariatul trebuie sa depuna la departamentul de Resurse umane , din cadrul societatii, urmatoarele documente:

 • act de identitate;
 • declaratie pe propria raspundere a coasiguratului (mama) din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii;
 • declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate (angajatul) prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva. Angajatorul o va inscrie pe mama coasigurata in declaratia 112, astfel:
  – CNP coasigurat;
  – Nume coasigurat;
  – Prenume coasigurat;
  – Tip coasigurat, care se completeaza astfel:
  S – sot/sotie;
  P – parinte (mama, tata).